|||

bullethole-riddled sign in spotlight

bullethole-riddledsign in spotlight
Cold night walk found me stumbling across this old bullet-ridden sign
Up next SOTD November 7, 2022 SOTD November 9, 2022
Latest posts SOTD June 05, 2024 SOTD June 04, 2024 SOTD June 03, 2024 SOTD June 02, 2024 SOTD June 01, 2024 SOTD May 31, 2024 SOTD May 30, 2024 SOTD May 29, 2024 SOTD May 28, 2024 SOTD May 27, 2024 SOTD May 26, 2024 SOTD May 25, 2024 SOTD May 24, 2024 SOTD May 23, 2024 SOTD May 22, 2024 SOTD May 21, 2024 SOTD May 20, 2024 SOTD May 19, 2024 SOTD May 18, 2024 SOTD May 17, 2024 SOTD May 16, 2024 SOTD May 14, 2024 SOTD May 13, 2024 SOTD May 12, 2024 SOTD May 11, 2024 SOTD May 09, 2024 SOTD May 08, 2024 SOTD May 07, 2024 SOTD May 06, 2024 SOTD May 05, 2024 SOTD May 04, 2024