|||

bullethole-riddled sign in spotlight

bullethole-riddledsign in spotlight
Cold night walk found me stumbling across this old bullet-ridden sign
Up next SOTD November 7, 2022 SOTD November 9, 2022
Latest posts SOTD December 03, 2023 SOTD December 02, 2023 SOTD December 01, 2023 SOTD November 30, 2023 SOTD November 29, 2023 SOTD November 28, 2023 SOTD November 27, 2023 SOTD November 26, 2023 SOTD November 25, 2023 SOTD November 24, 2023 SOTD November 23, 2023 SOTD November 22, 2023 SOTD November 19, 2023 SOTD November 18, 2023 SOTD November 17, 2023 SOTD November 16, 2023 SOTD November 15, 2023 SOTD November 14, 2023 SOTD November 13, 2023 SOTD November 12, 2023 SOTD November 11, 2023 SOTD November 10, 2023 SOTD November 06, 2023 SOTD November 05, 2023 SOTD November 04, 2023 SOTD November 03, 2023 SOTD November 02, 2023 SOTD November 01, 2023 SOTD October 31, 2023 SOTD October 30, 2023 SOTD October 29, 2023